Debat: Giv borgerne mere indflydelse

Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti, Frederikssund Byråd:

»Borgerinddragelse og borgerindflydelse«. Ordene i overskriften betyder nødvendigvis ikke det samme. Borgerinddragelse sker allerede i dag ved høringssvar og borgermøder.

Borgerindflydelse er noget helt andet.

Folkeafstemninger er for eksempel en god måde at give borgerne indflydelse. Lokale folkeafstemninger om lokale emner.

Dansk Folkeparti har tidligere i byrådssalen rejst forslag om borgerdrevne forslag, hvor enhver borger kunne rejse en sag på kommunens hjemmeside. I sidste ende kunne sagen ende som byrådssag, hvis tilstrækkelig mange borgere bakker den enkelte sag op. Også en god måde at få indflydelse.

Men vi kan gå endnu længere og måske gøre direkte brug af gode input og kompetencer fra borgere, som vi ikke har gjort tidligere. Eventuelt i en arbejdsgruppe eller et ad hoc udvalg.

Dansk Folkeparti vil stille forslag om, at vi i enkelte sager skal inddrage borgere langt tidligere i en proces. Tage borgere med på råd. Bede om input og inspiration når der skal træffes beslutninger på forskellige konkrete politikområder. Det er ærgerligt ikke at gøre brug af eventuelt kvalificerede input og kompetencer, der ikke nødvendigvis er i byrådet og eller i forvaltningen, til en specifik problemstilling.

En helt ny måde at gribe tingene an på, som flere andre kommuner allerede har gjort brug af.

At vende bøtten om, så borgerne og politikerne i samklang får gang i nogle gode og konstruktive diskussioner med løsningsforslag omkring det enkelte emne.

Det kan være sager, der omhandler borgernes hverdag. Den forestående busbestilling er et godt eksempel. Idrætsbyen som jo skal bruges af alle. Hvad skal der ske med Kalvøen? Hvad skal et kommende Sundhedshus indeholde? Vores havne? Eller noget helt andet.

En ny måde at arbejde på, som vi ikke har gjort brug af i Frederikssund, men som vil kunne skabe helt andre forventninger og tilgange til løsninger.