Debat: Det er blevet årets mest omtalte grundkøb

Debat: Det er blevet årets mest omtalte grundkøb
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Af: Niels Martin Viuff, spidskandidat De Konservative, Frederikssund

Debat

Året 2020 har været et svært år for de fleste, og det har det også været for mig. I tillæg til corona har jeg særligt haft svært med historien om købet af de 200 m2 ekstra grund ved mit hus.

En mere erfaren politiker havde formentlig håndteret hele sagen bedre. Jeg er først og fremmest entreprenør og har været selvstændig med det, siden jeg var ung. Netop min lange erhvervserfaring, der for en stor del har vedrørt Frederikssund, var årsagen til, at jeg følte, at jeg kunne bidrage i et byråd, der hovedsageligt er repræsenteret med gode folk med erfaring fra det offentlige.

I min optik bør et godt byråd repræsentere et bredt udsnit af befolkningen.

Jeg er ked af pressens dækning af sagen, særligt fordi jeg ikke mener, at væsentlige dele af sagen er forklaret ordentligt.

Det er korrekt, at grundstykket blev vurderet af to ejendomsmæglere med stor forskel i pris. Årsagen hertil var, at den første vurdering (den høje) var baseret på markedsprisen alene. Heri var der ikke taget højde for kommunens ret til at overtage grunden vederlagsfrit. Af denne årsag blev der indhentet en ny vurdering, hvor denne forudsætning blev indregnet.

Det er i mine øjne logisk, at en grund er (væsentligt) mindre værd, når der i forbindelse med salget tilføjes en betingelse om, at grunden vederlagsfrit kan overdrages tilbage til kommunen i tilfælde af, at der er behov for det. Grunden er med andre ord til låns. Hvornår og hvis det skulle blive aktuelt, kan jeg ikke sige, men for fremtiden vil denne byrde være tilknyttet grunden, og det er også noget en potentiel ny køber vil have for øje.

Sagen er naturligvis svær, når der er en byrådspolitiker involveret, og en dygtig politiker havde formentlig været mere bevidst om, hvordan dette kunne fremstå offentligt og forsøgt at imødekomme dette ved eventuelt at anmode om en ekstra vurdering.

Dernæst er der sagsbehandlingstiden, hvor jeg er enig i, at jeg åbenbart har fået en fordelagtig sagsbehandlingstid. I mine øjne burde det ikke være unikt med en sagsbehandling på fire måneder! Det er også beklageligt, at andre med tilsvarende sager har haft en længere sagsbehandlingstid. I min optik burde det være helt naturligt med en kortere sagsbehandling, og den nuværende situation blokerer for udviklingen i kommunen. Jeg vil gøre mit for at arbejde på, at det bliver prioriteret langt højere.

Min nabo har ønsket at købe et tilsvarende jordstykke foran sin grund, men har endnu ikke fået lov på trods af, at grundstykket vitterligt er en bakke uden offentlig interesse (stien vil fortsat være der). Det virker urimeligt, at han ikke har fået lov til det, men det lader til, at den betændte debat har givet anledning til nye overvejelser politisk.

Hvis jeg alene kunne træffe beslutning om at sælge på samme vilkår til ham og andre, hvor det åbenlyst er i både borger og kommunes interesse, ville jeg selv sagt sørge for det.

Som det fremgår af ovenstående, har jeg begået flere fejl i løbet af året. Det er ærgerligt, men det er del af at være menneske, og det vil ofte ske, når man springer ud i nye ting. Jeg er ikke en dygtig politiker, men jeg er en dygtig entreprenør og erhvervsmand, og jeg er ikke i tvivl om, at det er til gavn for byrådet, hvor jeg fortsat ønsker at gøre en forskel.

Når det er sagt, er jeg ikke i tvivl om, at der er folk, der er dygtigere end mig, og de skal være hjertens velkomne til at stille op og blive en del af byrådet i vores arbejde mod en endnu bedre kommune. Udviklingen af vores kommune er et fælles projekt.