Av min ryg: Ikke i Frederikssund i forsøgsperiode med lettere adgang til fysioterapi

Fysioterapeuter i Frederikssund Kommune har vist vejen til hurtig fysioterapi uden at involvere lægen.

Av min ryg: Ikke i Frederikssund i forsøgsperiode med lettere adgang til fysioterapi

Fysioterapeuter i Frederikssund Kommune har i et år i et forsøg haft lov til at vurdere om patienter skulle have behandling med tilskud fra det offentlige. Lægehenvisning var ikke nødvendig. Foto: Allan Nørregaard

Fysioterapeuter i Frederikssund Kommune har i et år i et forsøg haft lov til at vurdere om patienter skulle have behandling med tilskud fra det offentlige. Lægehenvisning var ikke nødvendig. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund: Igennem et år har borgere i Frederikssund Kommune som én af to kommuner i Region Hovedstaden i et forsøg kunnet gå til fysioterapeut med tilskud fra det offentlige uden en henvisning fra egen læge.

I stedet har det været fysioterapeuten, der har skulle vurdere, om patienten skulle have tilskud til behandlingen fra det offentlige.

Ideen har været at afprøve, om det kan fungere på den måde – på en hurtigere og mere smidig måde – end når patienter med ondt i bevægeapparatet først skal til lægen – for så derfra at blive sendt videre til fysioterapeut.

Og det ER en god ide.

Når borgere kan gå direkte til fysioterapi med offentligt tilskud uden en henvisning fra lægen, giver det patienterne hurtigere adgang til behandling og høj patienttilfredshed.

Sådan lyder i konklusionen, som Region Hovedstaden har udsendt onsdag, efter forsøget at blevet evalueret.

Resultaterne af projektet viser, at lægerne, der deltog i projektet, har tillid til ordningen, og at patienterne er tilfredse med den.

Den viser også, at økonomien ikke løber løbsk. Den er den samme. Der er ikke flere, der får behandling på sygesikringens vegne.

– Vi har nu fået bekræftet, at direkte adgang til fysioterapi giver værdi for patienterne. De kan komme lettere til behandling, og lægerne havde tillid til ordningen. Derudover er patientsikkerheden den samme. Det vil jeg gerne opfordre til, at vi ser nærmere på i fællesskab på nationalt plan, fordi vi her kan lave en mindre ændring, som har betydning for borgernes oplevelse og muligvis kan frigøre tid for de praktiserende læger, siger udvalgsformand i regionen Karin Friis Bach (RV) i en pressemeddelelse.

Frigiver læger

Forsøget blev også igangsat for at undersøge, om direkte adgang til fysioterapi kan være med til at aflaste alment praktiserende læger.

Det ser det altså ud til, at det kan.

Resultaterne tyder altså samtidig på, at det ikke vil koste sundhedsvæsenet markant mere at tilbyde direkte adgang til fysioterapi. Der var nemlig ikke i forsøgskommunerne en ændring i forbruget af ydelser for hverken fysioterapi, almen praksis eller speciallægerne.