Udviklingen er uundgåelig, men hvordan bliver den god?

Udvikling: Politikere og medarbejdere var lørdag samlet for at blive klogere på kommunens fremtid, og hvordan man udvikler på en bæredygtig måde.

Nye planer for bymidte blev vedtaget

Sådan nogle illustrationer fra nye bymidter har borgere i kommunen efterhånden set mange af. Nivå Bymidte, Kokkedal, og her Humlebæk Bymidte står overfor udvikling.

Hvordan ser Fredensborg kommune ud om 10 år, 20 år eller om 50 år? Hvis man vil påvirke det spørgsmål, er man nødt til at tale om det. Med ’man’ menes der i dette tilfælde kommunens byrådspolitikere. De var lørdag samlet til en såkaldt ’Vækstkonference’.

Konferencen blev afholdt på foranledning af et ønske fra Fredensborg SocialKonservative (FSK) bestående af Ulla Hardy-Hansen og Christian De Jonquiéres.

– Aktuelt foregår der en voldsom konkurrence kommunerne imellem om at tiltrække borgere blandt de nordsjællandske kommuner. Det er forståeligt, at mange gerne vil bosætte sig i vores smukke omgivelser. Men konsekvenserne for den fortætning ofrer man ikke meget opmærksomhed på. Vækstkonferencen, håber vi, bliver en indledning til en proces og en debat, der skal resultere i, at vores vækst ikke bliver drænet af en volumesyge, siger Ulla Hardy-Hansen.

Et godt afsæt

De kommende 10 år bliver der bygget cirka 1.400 nye boliger i kommunen. Hvor mange flere skal der bygges, og hvad indebærer det økonomisk? Der er mange spørgsmål forbundet med en udvikling.

Til at gøre både forvaltningen og politikerne klogere på det, fik de et oplæg af boligøkonom Curt Liliegren. Han fortalte om landsdækkende tendenser, der har relevans for en attraktiv kommune tæt på hovedstaden som Fredensborg Kommune.

Derudover kom den kommunale forvaltning med deres bud på potentielle områder for boligudvikling og forskellige scenarier for udviklingen i de kommende år. Ifølge borgmesteren falder konferencen på et godt tidspunkt.

– Byrådet skal de kommende måneder arbejde med en helt ny planstrategi, som beskriver den fysiske udvikling af kommunen helt frem mod 2036. Det arbejde har vi nu fået et rigtigt godt afsæt til, siger Thomas Lykke Pedersen (S).

En af de altovervejende grunde til Fredensborg SocialKonservatives ville afholde konferencen var for at gøre opmærksom på, at udvikling ikke skal ske for enhver pris. Flere og flere tilflyttere i kommunen skaber nødvendigvis ikke paradisiske tilstande. Der er nuancer til det, og de skal bringes frem i lyset. Det handler især om en udvidet infrastruktur, der indebærer alt fra asfalt, rensningsanlæg, børnehaver til flere ansatte i hjemmeplejen. Det hele skal hænge sammen, når man skaber grundlag for udvikling.

– Jeg ved også godt, at jeg er vaccineret med noget fra fortiden. Selvfølgelig skal der findes en udvikling, men det skal ske i en balance, siger Ulla Hardy-Hansen og fortsætter:

– Jeg er ikke bagstræberisk. Men jeg er i besiddelse af en realistisk betænkelighed. Mit udgangspunkt kan man godt opfatte som nostalgi. Det er betinget af et livslangt ophold i Fredensborg. Jeg går tit og tænker på, om det, vi har gang i, gør naturen skade i udviklingens navn, siger Ulla Hardy-Hansen.

Nu er debatten starten, men Ulla Hardy-Hansen og Christian De Jonquiéres håber bestemt ikke, at debatten også slutter her. Meningen med konferencen er, at man i kommunens ledelse har taget hul på en større snak og potentiel debat. En debat, der skal tages blandt mange flere i kommunen, håber FSK på.

Sådan nogle illustrationer fra nye bymidter har borgere i kommunen efterhånden set mange af. Nivå Bymidte, Kokkedal, og her Humlebæk Bymidte står overfor udvikling.