“Uanset hvilket problem de havde, gik det samme igen på kryds og tværs af landet”

Monica Lylloff har sat gang i en bevægelse, som 15 års hårrejsende enkeltsager på handicapområdet ikke har kunnet gøre. »Go with the flow«, smiler hun og opfordrer politikerne til at gribe den enestående mulighed for at skabe en reform af handicapområdet med de pårørende som medspillere – som en ressource.