To støjmålinger presser jægere før retssag

Familiedag i Langstrup Mose, bla. om jagt.
  130610 Foto: Allan Nørregaard
Familiedag i Langstrup Mose, bla. om jagt. 130610 Foto: Allan Nørregaard

I seks år har naboerne til Langstrup Flugtskydebane påstået, at støjen fra knap 200.000 årlige skud efter lerduer overskrider den tilladte støjgrænse på 69 decibel. Nu har naboerne to fysiske støjmålinger, der dokumenterer, at det sker.

Problemet for naboerne er imidlertid, at myndighederne først og fremmest går ud fra den såkaldte »beregnede støjbelastning« fra jægernes skud efter lerduer. Og den beregnede værdi holder sig under grænseværdien.

Naboerne har nu bedt retten i Helsingør om at tage stilling til, om to fysiske støjmålinger med fem års mellemrum kan bruges til at dokumentere, at skydebanens støj er ulovlig.

– Jeg har så meget tillid til de danske domstole, at jeg forventer, at de godt kan læse i bekendtgørelsen for loven. Der står, at støjberegninger er udgangspunktet, men hvis der opstår tvivl eller uenighed om støjbelastningen, kan man inddrage støjmålinger af den fysiske støj, siger han og forklarer, at det har stor betydning, at naboerne til skydebanen nu har to støjmålinger med den samme dokumentation for overtrædelser, siger Poul Erik Højlund Nielsen, en af naboerne til skydebanen.

Hvis naboerne vinder retssagen, kan det få betydning for de af landets skydebaner, hvor den beregnede værdi ligger tæt på grænseværdien, mener naboerne. De påpeger det paradoksale i, at det samme haglgevær ifølge myndighedernes beregning larmer mindre i Danmark end i resten af Norden. Det har betydning, når man beregner en støjbelastning.

Rygterne siger, at Danmarks Jægerforbund følger sagen om Langstrup Mose tæt. Men om jægerne på landsplan også yder juridisk bistand til de to skydeklubber bag Langstrup Flugtskydebane, vil Danmarks Jægerforbund ikke svare på.

– Da retssagen endnu ikke har fundet sted, ønsker vi ikke at udtale os vedrørende den verserende sag, oplyser Danmarks Jægerforbund.

De lokale jægere bag Langstrup Flugtskydebane vil også vente til efter retssagen:

– Vi udtaler os ikke så længe, at sagen er under behandling. Når retten har talt, får I gerne vores holdning, skriver Kirsten Skovsby, formand for Asminderød-Grønholt Jagtforening i en sms.

Sagen i stikord

  • Retten i Helsingør skal tage stilling til, om fysiske støjmålinger fra Langstrup Flugtskydebane afviger så meget fra de beregnede værdier, at det samlet set udgør en overtrædelse af lovgivningen om støjgener fra skydebaner.

  • Indtil nu er myndighedernes retspraksis, at støjgener alene vurderes ud fra beregnede værdier. For Langstrup Flugtskydebane er de beregnede værdier akkurat på grænsen for de værst udsatte naboejendomme, imens to fysiske støjmålinger viser en markant overskridelse.

  • Konflikten mellem beboere og jægere har eksisteret siden 2013-2014, hvor beboerne begyndte at klage over stigende aktivitet på skydebanerne – og deraf stigende støjgener.

  • Hvor Langstrup Flugtskydebane i »gamle dage« var en skydebane for lokale jægere, er den i dag øvelsesbane for jægere i store dele af Nordsjælland.

  • Karlebo Flugtskydebane lukkede for tre år siden. Langstrup Flugtskydebane har styr på opsamlet af affald fra lerdueskydningen og har også en miljøgodkendelse.

  • Jægerne vil gerne støjdæmpe yderligere med volde eller støjskure, men mosen er naturbeskyttet område, og derfor er der begrænsninger på ny anlæg.

  • Langstrup Flugtskydebane er privatejet, og derfor er en skydebane helt lovligt, hvis den opfylder den gældende lovgivning, og deri består uenigheden.