Stor uenighed om skolernes Store Bededag i byrådssalen

Eleverne har stadig fridagen fra Store Bededag, men den behøver ikke nødvendigvis at ligge på Store Bededag. Hvor den så skal ligge var der ikke enighed omkring.

Det er trods alt sjældent, at der ved afstemning er så lille et flertal som ved denne sags punkt 1. Foto: Niels Mathiesen

Foto: Niels Mathiesen
<p>På grund af helligdage blev byrådsmødet, der traditionelt set bliver afholdt mandag, afholdt tirsdag aften 30. maj. Og på grund af helligdag og mangel på samme, blev der tirsdag aften debatteret livligt omkring Store Bededag, der som bekendt, er blevet afskaffet.</p>