Skou Gruppen indgår aftale med kommunen

Service: Med den nye rammeaftale kommer Skou Gruppen til at udføre tømrer-, snedker- og murerarbejde på kommunens bygninger i de kommende fire år.

Skou Gruppen indgår aftale med kommunen

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) fra Fredensborg Kommune og direktør Martin Skou Heidemann fra Skou Gruppen giver hinanden håndslag - foran en af Skou Gruppens eldrevne servicebiler. Foto: Presse

Fredensborg: En rammeaftale mellem Skou Gruppen og Fredensborg kommune omfatter vedligeholdelse og reparation samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger. Desuden ønsker kommunen fokus på bæredygtighed, hvilket Skou Gruppen også skal komme med inspiration til.

– Vi er glade for den tillid, som Fredensborg Kommune viser os med indgåelsen af aftalen. Jeg er sikker på, at kommunen vil komme til at nyde godt af, at vi i forvejen har lignende rammeaftaler med en række hovedstadskommuner og med Region Hovedstaden. Derfor har vi også en afdeling med medarbejdere, som er vant til at håndtere serviceopgaver, siger direktør Martin Skou Heidemann.

Planlagt og akut

Skou Gruppens servicehåndværkere – tømrer, snedkere og murere – kommer til at arbejde med både planlagte opgaver og med daglige vedligeholdelsesopgaver af Fredensborg Kommunes ejendomme i de kommende fire år.

Kommunen kan også tilkalde håndværkere, når der pludselig opstår skader på bygningerne. Det kan eksempelvis være hærværk, vandskader eller stormskader.

Ydermere har kommunen inden for aftalen mulighed for at involvere Skou Gruppens håndværkere i mindre entrepriser i forbindelse med tilbygninger og ombygninger.

Skou Gruppens serviceafdeling omfatter fire funktionærer og 30 håndværkere. Desuden har Skou Gruppen en IT-platform, hvor kommunen både kan bestille opgaver, se hvad der er under udførelse og planlagt, samt lave budgetopfølgning.

Fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er et område, som Fredensborg Kommune ønsker at øge sit fokus på. Også når kommunen bygger nyt, renoverer og vedligeholder sine bygninger. Kommunen vil derfor afholde forløb – workshops eller dialogmøder – med Skou Gruppen.

Formålet er dels at få kendskab til, hvilke tiltag Skou Gruppen har taget ift. bæredygtighed og klima. Dels at Fredensborg Kommune ønsker at afsøge muligheden for at tage flere klimavenlige tiltag i relation til de opgaver, som Skou Gruppen udfører på kommunens ejendomme.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) fra Fredensborg Kommune og direktør Martin Skou Heidemann fra Skou Gruppen giver hinanden håndslag – foran en af Skou Gruppens eldrevne servicebiler. Foto: Presse