Sej mor med opråb: Tænk handicaphjælp som et livslangt samarbejde

Livet har også mange gode øjeblikke. Som sidste uges aftenhygge med storebror Kristoffer, fordi pigerne var på aflastningsophold. Eller den friske erindring om Emmas møde med Lars Lilholt og Sarahs begejstring over gymnastikken. For Monica Lylloff selv er det gåturene med hundene, der er hendes »åndehul« – at finde åndehuller er netop et af hendes råd til familier i samme situation. Glæde spreder sig som ringe i vandet. Foto. Allan Nørregaard