Minister afviser kommunens alvorlige problem

Udvalgsformanden i Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg kommune kalder de stigende underretninger om børns mistrivsel et problem. Fredensborg Kommune er sammen med flere andre kommuner presset økonomisk, og børn mistrives som aldrig før, men Social- og Ældreminister mener altså ikke, de stigende underretninger, er et problem.

Minister afviser kommunens alvorlige problem

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har i et skriftligt svar til Frederiksborg Amts Avis givet udtryk for, at underretningerne i sig selv nærmere er et tegn på et positivt fokus. Foto Simon: Trøjgaard Jepsen.

Foto: Simon Tr�jgaard Jepsen