Menighedsrådet har konstitueret sig

Foto: Thomas Arnbo
Grønholt, 15/11 2011: Henriette Jacobsen har skrevet en bog, hvor hun dykker ned i navnene bag kirkegårdsgravene på tre kirkegårde i Fredensborg Kommune - der gemmer sig mange spændende skæbninger. Vi møder hende på Grønholt Kirkegård, hvor der blandt andet ligger en krigskorrespondent for Politiken, der dækkede den spanske borgerkrig.
  
 	 Foto: Thomas Arnbo
Grønholt, 15/11 2011: Henriette Jacobsen har skrevet en bog, hvor hun dykker ned i navnene bag kirkegårdsgravene på tre kirkegårde i Fredensborg Kommune – der gemmer sig mange spændende skæbninger. Vi møder hende på Grønholt Kirkegård, hvor der blandt andet ligger en krigskorrespondent for Politiken, der dækkede den spanske borgerkrig. Foto: Thomas Arnbo Frederiksborg Amts Avis Sjællandske Medier A/S

Grønholt Kirke har efter valg til menighedsrådet nu konstitueret sig, og resultatet blev søndag den 29. november offentliggjort af sognepræst Hedda Salomonsen fra Grønholt Kirkes prædikestol.

Grønholts menighedsråd består nu af følgende medlemmer: Egon Frandsen genvalgt som formand samt kontaktperson og medlem af Fredensborg provstiudvalg. Jesper Gerved nyvalgt næstformand og medlem af aktivitetsudvalget. Birgit Velin, genvalgt som kasserer og regnskabsfører samt formand for aktivitetsudvalget og valgudvalget. Torben Poulsen, nyvalgt og valgt som kirkeværge og medlem af kirkegårdsudvalget. Søren Ohlhues, genvalgt. Formand for Kirkegårdsudvalget.

Marie-Louise Jensen, medarbejderrepræsentant.

Pastoratets tre præster Hedda Salomonsen, Jon Skjold Henriksen, Simon Agger Drigsdaher er fødte medlemmer af menighedsrådet.