Kano forsvandt fra bådelav

Foto: Kenn Thomsen, Camilla Sørensen