Ingen hokuspokus: Nærpoliti med fem ekstra årsværk