– Hvornår kan jeg flytte ind? Den nye Humlebæk bymidte blev præsenteret for borgerne

En ny lokalplan for 1. etape af Humlebæk Bymidte blev godkendt af byrådet i december 2022. Tirsdag aften blev planen så præsenteret for cirka 150 interesserede borgere til et borgermøde på KulturStationen i Humlebæk.

- Hvornår kan jeg flytte ind? Den nye Humlebæk bymidte blev præsenteret for borgerne

Dette bliver “pladsen“ i den nye bymidte. Her kan der være udeservering blandt andet. En stor del af den nye bymidte bliver, at der ovenpå dagligvarebutikker og detail kan være boliger. Foto: Effekt Architects

1. etape af lokalplanen omfatter et område vest for stationen fra bycenteret og ned til Teglgårdsvej og ud til Fredensborgvej. Til at præsentere bymidten var både formand i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget Lars Simonsen (R), planchef Jens Ulrik Rormose, landskabsarkitekt i kommunen Eva Hansen, adm. Direktør i TT Partners, som er partner i byggeriet, Lars Axeltoft Tregart og direktør og arkitekt i arkitektfirmaet Effekt, som tegner og designer projektet, Tue Hesselberg Foged.

Med andre ord var der altså rig mulighed for at få kvalificeret svar på spørgsmål for de fremmødte. Spørgsmål og indsigelser var der mange af – præcis som det skal være på et borgermøde.

Bycenteret, der var formet som et spørgsmålstegn set for oven er fortid. Nu bliver der gårdspladser og strøg. Foto: Fredensborg Kommune.

Eva Hansen startede med de lidt bredere penselstrøg for lokalplanen, førend arkitekt Tue Foged gik lidt mere ned i materien.

Formålet med den nye lokalplan er at skabe mulighed for at omdanne Humlebæk Center til en bymidte med dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, publikumsorienteret service, boliger, bibliotek og institutioner, fortalte Eva Hansen.

Derudover forklarede Eva Hansen, at man havde stort fokus på, at den nye bymidte skulle være sammenhængende i sit udtryk, og så skulle den være grøn.

Gårdspladserne skal være præget af beplantning, der skal gøre den nye bydel grøn. Gårdspladserne skal desuden være åben for alle. Foto: Effekt Architects

– Der skal være grønne stræder ud til Fredensborgvej, og vi vil gerne have, at der gennemgående i den nye bymidte er et grønt aftryk med beplantning, sagde Eva Hansen.

Tue Foged kunne gå mere i detaljer med materialevalg og de nye byrum i bymidten. Især belægningen i bymidten vakte stor interesse og debat til borgermødet. På illustrationer ligner det, at der er tale om brosten på gaden, hvilket flere fremmødte var utilfredse med. Det er ikke fremkommeligt terræn i kørestol eller med rollator som eksempel.

Til det måtte Tue Foged svare, at præcist hvilken belægning, der skal bruges, ikke er besluttet.

– Vi vil selvfølgelig sørge for, at det er belægning, der er behagelig at gå på, og som er fremkommeligt, men det skal også være pænt og sammenhængende, sagde Tue Foged.

Overhaling indenom

Med kommunens tidligere erfaringer med ”bymidter” in mente var flere også bekymret for, hvordan processen med Humlebæk Bymidte ville forløbe. Ville butikslivet dø, førend man fik etableret en ny midte? Hvad med huslejen for både boliger og dagligvarebutikker – er det interessant at flytte ind i? Det prøvede Lars Axeltoft Tregart fra TT Partners at svare på.

– Vi kommer til at rive centret ned i etaper, hvor vi flytter rundt på eksisterende butikker, så vidt det er muligt. På den måde kan vi holde ting åbne undervejs.

– Huslejen for butikker er en interessant størrelse. Det handler om at få koncepter ind, der passer ind i det nye miljø. Og dem skal vi nok kigge på og indgå aftaler med i et fornuftigt prisleje. Der kommer ikke til at være tomme butikker, det tør jeg godt sige.

– Der vil være et mix af leje og ejerboliger. Der vil være til unge og ældre, seniorvenlige boliger og måske boligfællesskaber. Huslejen for en to-værelses bolig vil ligge i et niveau omkring 10.000 kroner, fik Lars Tregart sagt som svar på flere uafhængige spørgsmål.

Jeg synes lokalplanen ser rigtig god ud – hvornår kan jeg flytte ind? Fik en borger spurgt.

Ja, det var spørgsmålet på de flestes læber. Hvornår står det så færdigt? Stemningen til mødet virkede fortrøstningsfuld og fuld af forventninger. Uden at have et kvalificeret bud, så virkede de fleste til at være spændte på det nye byggeri, der stod klar om hvornår, Lars Tregart?

– Det er svært at sige. Det kunne godt være om 2,5 år, sagde Lars Tregart, hvilket var et bedre bud, end hvad flere havde turde at håbe på.

Dermed er det realistisk at Humlebæk Centret overhaler Nivå Centret indenom.

Dette bliver “pladsen“ i den nye bymidte. Her kan der være udeservering blandt andet. En stor del af den nye bymidte bliver, at der ovenpå dagligvarebutikker og detail kan være boliger. Foto: Effekt Architects