Her er Danmarks mest utrygge boligområde

Den nyeste tryghedsundersøgelse fra Rigspolitiet viser, at trygheden halter i Nivå.

Udover at afdække trygheden i landets 98 kommuner, så viser undersøgelsen også, hvordan det står til ude i de særligt udsatte boligområder. Disse områder udpeges hvert år af politikredsene på baggrund af en analyse af, hvilke boligområder der i den enkelte politikreds er mest belastet af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.