Fredensborg Kommune har ingen garanti for plejehjemspladser til kommunens borgere i fremtiden

Selvom der ingen garanti er, så forventer kommunen at et nyt plejehjem vil tage kommunens borgere ind. Det skal en hensigtserklæring gøre klart, og det viser tidligere erfaringer med lignende løsninger uden garantier.

Fredensborg Kommune har ingen garanti for plejehjemspladser til kommunens borgere i fremtiden

Det behøver ikke gå dårligt, hvis ikke kommunen har nogen garanti for pladserne. Der er bare ingen garanti. Illustration: Niels Vesterlund Mathiesen