Flere henvendelser om mangelfuld genoptræning på Skovgården

Formand bøjer sig: Vil se på busforbindelse til Skovgården
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Thomas Kellermann & Trine Lønbro

Humlebæk: Mens det er blevet beskrevet, hvordan flere borgere har oplevet fejl i blandt andet medicinhåndtering og soignering, melder flere nu også om mangelfuld genoptræning på pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården i Humlebæk. Benny Mathiesen, der ad to omgange har været på centret, efter at han sidste år var ude for en trafikulykke, og hvis fulde historie kan læses i morgendagens avis, fortæller eksempelvis, at det på intet tidspunkt under hans ophold på Skovgården blev drøftet, hvad planen omkring træning og genoptræning skulle være. Det eneste, der var nedfældet, var en håndskreven plan på tavlen på Benny Mathiesens værelse, hvor der stod, at han skulle selvtræne.

På Fredensborg Kommunes hjemmeside lyder det ellers i dokumenter om kvalitetsstandarder for genoptræning, at denne »bygger på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem borger og terapeut«.

Men Benny Mathiesen er ikke den eneste, der kan berette om langsommelige genoptræningsprocesser. Brian Johansens oplevelse er heller ikke optimal. Hans mor fik som følge af åreforkalkning amputeret et ben og kom på Skovgården. Men en plan for genoptræningen i forløbet gik der længe, før han og moderen talte med nogen om.

– Det gik noget stille for sig, og da vi henvendte os på ottende dagen, var der stadig intet sket. Så ringede vi og fik sat et møde op, hvor vi talte om planen for forløbet, men der var så gået ti dage, siger Brian Johansen og fortsætter:

– Vi har oplevet de fire måneder, hun har været der, at der har været meget lidt genoptræning. Det er tæt på ligegyldigt, at hun har været der.

Mere inaktiv

I alt er avisen blevet kontaktet af seks borgere, der gerne har villet fortælle os om deres erfaringer med Skovgården. Nogle ønsker at stå frem med navn, mens andre ønsker at være anonyme af hensyn til deres sager, der i de fleste tilfælde endnu ikke er færdigbehandlede hos kommunen.

De fleste af henvendelserne kommer fra pårørende, der har været vidner til, at deres kære har været udsat for det, de gennemgående kalder »svigt«.

En del af svigtet består blandt andet i den genoptræning, som for de flestes vedkommende har været begrundelsen for, at de i første omgang overhovedet kom på rehabiliteringscentret Skovgården. Den beskriver de som mangelfuld, og at deres pårørende er blevet mere inaktive, mens de har været på stedet.

– Jeg oplevede, at han blev dårligere og dårligere gående. Han sad i den samme stol dagen lang, og når vi kom for at besøge ham og spurgte, om han havde læst dagens avis, kunne han stort set ikke svare. En dag fik han alligevel fortalt, at han faktisk ikke rigtig kunne læse længere. Det skete virkelig hurtigt – på få dage – og det skal altså ses i lyset af, at han gik ture hver dag, mens han var hjemme, fortæller en kvinde om sin mands ophold på Skovgården og fortsætter:

– Og det var da lidt bemærkelsesværdigt, at han, da han kom hjem igen, snart lærte at gå ligeså godt som før.

En anden pårørende, også en kvinde, forklarer i et brev til kommunen, som hun har givet avisen indsigt i, hvordan hendes mor efter en hjerneblødning heller ikke modtog den træning, hun var blevet stillet i udsigt.

– Efter en hjerneblødning er genoptræning vigtig – og jo hurtigere, jo bedre. Min mor fik ingen genoptræning på Skovgården – og hjemme igen betaler hun selv for sin genoptræning. Kommunens fysioterapeuts mål ved første møde var at få min mor til at kunne sidde i en kørestol. Den private fysioterapeuts mål var at få hende til at gå igen. Hun kan nu stå selv og vi forventer, at hun kan gå igen indenfor nogle måneder, skriver hun.

Brevet var stilet til borgmesteren, der sendte et svar retur. Om genoptræningen skrev han:

– Afsnittets terapeuter har haft meget stort fokus på S' genoptræning, og hun har været højt prioriteret. Terapeuterne (fysioterapeut og ergoterapeut) har trænet individuelt med S 1-2 gange dagligt, og hun har været på hold 4 gange ugentligt. Udover dette har hun selvtrænet på cykel. De har også anvendt vores specialudstyr (gangtræning med vægtreduktion). Plejepersonalet har tillige støttet S i det vi kalder "hverdags-rehabilitering", ex. Selv at udføre delopgaver omkring egenomsorg, forflytninger, måltider m.m. Vi vurderer, at afsnittets træningsindsats har været på et højt niveau. Selv om borgerens eget ønske til slutresultatet ikke kan nås.

Datteren har ønsket at være anonym af hensyn til sin mors sag, der endnu ikke er afsluttet. Moderens navn er erstattet af 'S' i svaret fra borgmesteren.

Identitet på alle de anonyme kilder og personer beskrevet i denne artikel er kendt af redaktionen.

Frederiksborg Amts Avis har forelagt den daglige leder af Skovgården, Charlotte Dyrby, kritikken vedrørende den manglende genoptræning. Til det svarer hun:

– Jeg kan simpelthen ikke genkende billedet af, at borgerne ikke bliver genoptrænet. Vi har dagligt både hold- og individuel træning, og de fleste af borgerne bliver dagligt tilset af vores fysioterapeut og ergoterapeut. Vi har selv modtaget klager over manglende genoptræning, og der har vi gennemgået dokumentationen – og her har det jo vist sig, at de borgeren har fået masser af træning. Folk kan bare henvende sig til os, hvis de mener, at de ikke har fået træning, så kan vi slå det op i dokumentationen.

Hvis du har oplevet noget, der er relevant for den videre dækning af Skovgården og ældreplejen i Fredensborg Kommune, skriv på fredensborg@sn.dk