EU kan give biograf en økonomisk lussing

Emil Nørholm i Humle Bio.
  240210 Foto: Allan Nørregaard
Emil Nørholm i Humle Bio. 240210 Foto: Allan Nørregaard

Fredensborg Kommune tager forbehold i den nye forpagtningsaftale for Humle Bio, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For et par måneder siden trådte en ny lov i kraft, og med den i hånden kan Kulturministeren fastlægge regler for kommunale tilskud, lån og garantier til små biografer.

Igennem det seneste års tid har kommunernes direkte eller indirekte støtte til biografer været i fokus, fordi landets store biografkoncerner har klaget til EU-kommissionen over konkurrenceforvridende støtte til små biografer.

Det kan få betydning for Humle Bio i Humlebæk, hvor biografdirektør Emil Nørholm får bygningen stillet gratis til rådighed af Fredensborg Kommune.

Forleden skulle forpagtningsaftalen for Humle Bio fornyes, og politikerne i Kulturudvalget valgte at forlænge den eksisterende aftale, men kun for ét år ad gangen og med forbehold for, at der kan komme nye regler på området.