Etablering af stort bassin er begyndt

I 2021 besluttede man at etablere et regnvandsbassin i forlængelse af Nivågaards sø ud til Gammel Strandvej. Arbejdet på at etablere bassinet er nu startet.

Etablering af stort bassin er begyndt

Et regnvandsbassin er ofte også godt for både dyre- og naturliv. Regnvandsbassiner er et "mellemstop" inden regnen ledes videre ud i recipienterne. Foto: Marianne Due