Er din økonomi i krise? – Tag testen

Er din økonomi i krise? - Tag testen

Antal og procentvis fordeling af score blandt besvarelserne for, hvor mange dele af økonomien er ramt af krise.

Hvordan er din økonomi påvirket af de mange ændringer verden? Er din økonomi i krise, eller går alt som det skal? Tag testen og se, om din økonomi er i krise.

Af Kim Valentin, Finanshuset Fredensborg

Jeg skriver løbende om den makroøkonomiske situation i Danmark og resten af verden i nyhedsbrevet FinansNYT. Vi har set en række tegn på, at en krise udvikler sig, men vi har også fundet tegn på, at det faktisk går bedre end forventet. Men hvor meget påvirker det danskernes privatøkonomi?

Det har vi undersøgt ved at invitere læserne af FinansNYT til at tage en test, hvor de kan få svar på, hvor hårdt deres privatøkonomi er ramt af krisen.

Mange deltagere i krisetest

Mere en 1700 svarede på 6 spørgsmål, om hvordan deres økonomi har udviklet sig det seneste år. Vi spurgte til 6 dele af privatøkonomien, som kan være udfordret af ændringer i samfundsøkonomien og de finansielle markeder det seneste år. Vi gav nul eller et point for hvert spørgsmål, afhængig af om de enkelte dele af økonomien er ramt af krisen.

Løn

Renteudgifter

Husholdningsudgifter

Faste udgifter ekskl. lån

Kontante reserver

Værdien af formuen.

6 spørgsmål viser om privatøkonomien er ramt. Spørgsmål, svarmuligheder og svar i %.

Et stort flertal er dårligt rustet til inflationen efter beskedne lønstigninger i 2022. Mere en 75 % angav, at deres løn er steget med 2,5 % eller mindre sidste år. Også mange er ramt på udgifterne til husholdning. Godt halvdelen af deltagerne angiver, at deres husholdningsudgifter er steget med mere end 10 % i 2022.

En mindre del er hårdt ramt af rentestigninger. Lidt mere end 16 % svarer, at deres samlede renteudgifter er steget med mere end 50 %, mens knap 15 % fortæller at deres faste udgifter minus låneydelser er steget mere end 20 % sidste år.

En del er også hårdt ramt på deres reserver og formue. 9 % angiver, at deres kontante korte reserver i banken er faldet med mere end 50 % i 2022. Og næsten hver femte svarer, at værdien af formuen er faldet med mere end 20 % fra 2021 til 2022.

Krisen der blev væk – Finanshuset Fredensborg

Testen giver 3 forskellige svar efter hvor høj en score der opnås i det 6 spørgsmål. O pointe viser, at privatøkonomien ikke er påvirket af krise. 1-2 point fortæller, at økonomien er ramt, og 3-6 point viser, at økonomien er hård ramt af krise.
Antal og procentvis fordeling af score blandt besvarelserne for, hvor mange dele af økonomien er ramt af krise.

Tallene viser, at kun meget få (8 %) ikke er påvirket af krisen. Næsten en fjerdedel (23 %) er hårdt ramt på deres privatøkonomi. Og endelig er et stort flertal på 69 % påvirket af krisen. De er ikke gået fri, men de er heller ikke hårdt ramt.

Er din økonomi i krise?

Vil du vide, hvordan din egen økonomi er ramt, kan du tage testen her: www.finanshus.dk/krise

God fornøjelse, og husk at det vigtigste er, at du tager stilling til din økonomi – og ikke udskyder beslutninger, fordi du kommer i tvivl. Du kan hurtigt løse en eventuel krise i din økonomi med et godt overblik og de rigtige beslutninger.

Det er ærgerligt, hvis du bekymrer dig uden grund, men det kan være endnu værre at lukke øjnene for eventuelle udfordringer.