En død odder melder om gode forhold

Planen for det nye naturområde i Kokkedal blev allerede luftet i 2018, og mandag eftermiddag i regnvejret var det endelig tid til, at Græstedgård Naturområde kunne blive officielt indviet.

To rekreative arealer er trukket ud af planerne for byudvikling. Det ene område er udskudt til 2040, det andet skal tilbage i kystkilen og måske på sigt indgå i arealerne omkring Græstedgård, hvor naturpleje sikrer øget biodiversitet (billedet). Foto. Caroline Wilms