Eksperimenter med gamle madpakker giver ansvarlige børn

I Skovbørnehaven Krudthus er science en fast del af børnenes hverdag. De lærer nemlig om det, når de sammen med pædagogerne undersøger, hvad der sker, når man blander rød og blå, eller hvor lang tid plastik er om at blive nedbrudt i naturen.

Børnenes nysgerrighed stiller store krav til pædagogerne, der nogle gange lige må en tur på google, for at finde svar. Foto: Allan Nørregaard.
Foto: Allan Nørregaard
<p>Hvad spiser en snegl, kan vand løbe opad, hvorfor kommer der regnbuer, og hvor ender de egentlig henne?</p>