Efter flere års snak: Nu skal Humlebæk Hallen forstærkes

Humlebæk Hallens konstruktion lever ikke op til sikkerhedsnormer og -krav, og derfor skal den nu forstærkes.

Kom og vær en del af fremtiden for idrætsforeningerne

Limtræskonstruktionen skal forstærkes med ekstra spær langs de nuværende. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen
<p>I efterhånden en del år har Humlebæk Hallens fremtid været usikker. Hallen lever nemlig langt fra op til nutidens normer for sikkerhed mod brud og svigt, og derfor er der en risiko for, at konstruktionen styrter sammen under ekstreme vejrpåvirkninger som eksempelvis en kombination af blæst og sneophobning. Sådan lød det allerede i 2015, hvor hallen var på dagsordenen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og igen i en ingeniørgennemgang, der blev foretaget i 2016 og 2017. </p>