Der er grøde i boligsektoren, men…

Foto: Kenn Thomsen
Grethe Troensegaard, en meget aktiv dame, fylder 85 - jeg har lavet et interview, hvor hun fortæller om de glade 1960'erer e- dengang hun solgte plantebeskyttelsesmidler. LÆS: Det giftigste af det giftigste... Derfor skal hun fotograferes på en mark uden for Humlebæk
Grethe Troensegaard, en meget aktiv dame, fylder 85 – jeg har lavet et interview, hvor hun fortæller om de glade 1960'erer e- dengang hun solgte plantebeskyttelsesmidler. LÆS: Det giftigste af det giftigste… Derfor skal hun fotograferes på en mark uden for Humlebæk Kenn Thomsen

Grethe Troensegaard, Medlem af Fredensborg Seniorråd, Frederikkevej 6, 3050 Humlebæk

Når man læser dagens aviser, er det påfaldende, at diskussionen om boliger for seniorer efterhånden har fået megen spalteplads. Således læser jeg i Frederiksborg Amts Avis lørdag, at en borger i Helsingør sætter spørgsmålstegn ved, hvilke boliger kommunen skal kunne tilbyde den store kreds af seniorer, der bliver ældre og ældre.

Er det ældreboliger, der skal tilbydes? Hvis du spørger i socialforvaltningen, har de kun det svar, at der er xx personer på venteliste til en ældrebolig (og yy personer til en plejebolig). Her kunne man godt stille sig selv det spørgsmål, om behovet for ældre- og plejeboliger ville kunne påvirkes, hvis der i kommunen var tilstrækkeligt med seniorvenlige boliger.

Her tænker jeg specielt på den gamle boligmasse, hvor personer, der får gangbesvær, i fremtiden får vanskeligt ved at bo i en etagebolig, når de ikke kan bevæge sig op og ned ad trapperne.

Denne problematik har man taget hånd om for mange år siden i København og på Frederiksberg, hvor der er installeret elevatorer i gamle bygninger. Derved kan de ældre beboere trygt blive boende i den bolig, de har boet i i rigtig mange år. Det betyder, at de ikke bliver ensomme, for de har deres sædvanlige naboer, kontakter samt indkøbs- og transportmuligheder.

Jeg tænker med frygt på, hvad der ville ske, hvis borgere, der har boet bynært hele deres liv, bliver »deporteret« til en ældre- eller plejebolig, f.eks. syd for Humlebæk. For det første tror jeg, de ville blive ensomme – for det andet ville de miste deres livskvalitet.

Nogen vil spørge:hvad siger kommunens boligpolitik? Svaret er desværre, at Fredensborg Kommune har ingen boligpolitik.

Andre vil sige:jamen vi bygger da masser af boliger, og der arbejdes hårdt med visionsoplæg i alle fire bysamfund. Hertil er mit svar:er det de »rigtige« boliger vi bygger, og har vi tænkt på, at der er ca. 12.000 borgere, der er fyldt 60 år, borgere, der om ikke så længe måske vil efterspørge en anden bolig i deres 4. alder? Det kunne f.eks. være bofællesskaber – dem har vi i dag ganske få af i Fredensborg Kommune.

Min opfordring går derfor på, at vore politikere stiller krav om, at boligpolitikken gives en højere prioritet, dvs at arbejdet med boligpolitikken speedes op, så både kommunen, boligselskaber og investorer hurtigere får et planlægningsværktøj til at bygge og evt. opgradere de boliger, vi har brug for her og nu.