Debat: Udvikling må ikke afvikle naturen og historien

Debat

Kender du Teglværksvej?

Teglværksvej føles som Nivås gadekær, en hyggelig smal vej, som et symbol på Nivås historie og natur. På højresiden af Teglværksvej løber Nivåen. Den baner sig gennem det skovstykke, som danner det grønne bagtæppe for hele vejen. Området er af gode grunde del af Fredensborg Kommunes naturprojekter. For nyligt er fundet spor af den fredede odder i Nivååen, og der gøres tiltag for at sikre den der.

På Teglværksvej er den historiske Nivå Teglværks Ringovn. Den er fra 1870, og den sidste intakte bygning fra teglværket, som var med til at skabe Nivå. Ringovnen er i dag fredet. På Teglværksvej er små arbejderboliger, som i sin tid hørte til Teglværket. Stadig med småsprossede vinduer, men i dag med børnefamilier som beboere.

For enden af Teglværksvej går en lille bro over Nivåen. En lille sti fører ind i skoven, hvor børnene bygger huler af grene. Stien ender ved Øresund og fugletårnet.

Hvorfor skrive om en søndagstur?

Fordi bag Teglværksvej ligger grunden hvor STARK tidligere lå. Grunden skal nu blive til boliger, men områdets beboere bekymrer sig over udviklingen. Jeg forstår bekymringen. Teglværksvej del af Nivås historie, og omgivet af natur. Ved at lede trafik gennem den smalle Teglværksvej langs Nivåen til de nye boliger på STARK grunden vil området ødelægges. At bygge på STARK grunden skal ske i respekt for den natur, som grunden støder op mod. At bygge i der må ske i respekt for områdets historie og udtryk. Det er ikke stedet for høje huse. Der findes i forvejen ikke høje huse, så højere huse vil stikke ud.

Byrådet afholdte i weekenden Vækst Konference, hvor vi debatterede Fredensborg Kommunes fremtidige byudvikling. Bolig Økonomisk Videncenter præsenterede estimerede merbehov for boliger i Fredensborg. Prognoser viste, at der er behov for forskellige typer af boliger i Fredensborg. At der er mangel på rækkehuse som ejerboliger. Vækst Konferencen viste at der i Nivå er planlagt dobbelt så mange etageejendomme som rækkehuse. Så det er tid til at holde igen med etagebyggerierne i Nivå.

Som medlem af Udvalget af for Natur, Miljø & Bæredygtig Udvikling ønsker jeg, at vi skal tænke naturen ind i vores byudvikling og lokalplan. Vi skal sikre sammenhængskraft når der bygges nyt. Vi skal sikre, at der bygges nødvendige boligtyper i nye byggerier. Vores udvikling må aldrig afvikle vores lokale natur og historie.