Debat: Nej til besparelser på ældres bad og rengøring

Af Bent Fischer-Nielsen (SF), medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Hanne Berg (SF), medlem af Økonomiudvalget

SF siger nej til at spare på det ugentlige bad for borgere, der ikke selv kan gå i bad.

SF siger nej til at reducere rengøringen fra hver 2. uge til hver 3. uge for borgere i eget hjem, der ikke selv kan gøre rent.

SF glæder sig over, at Social- og Sundhedsudvalget oversendte en række besparelsesforslag på ældreområdet til budgetforligskredsens møde den 27. marts. SF stillede dette forslag, for at udvalget ikke skulle vælge mellem at spare på bad eller rengøring, men at disse forslag bliver holdt op mod mange andre forslag til besparelser i kommunen.

SF er med i budgetforligskredsen og er parat til at medvirke til besparelser på en mere nænsom måde end bad og rengøring. SF vil gerne påvirke den faktiske udvikling for børn, unge og ældre i stedet for at stå uden for og blot kritisere.

På ældreområdet ønsker SF, at vi nedbringer de galopperende udgifter på 22 mio. kr. til eksterne vikarer i hjemmeplejen i 2022. Det skal ske ved gøre arbejdsforholdene i hjemmeplejen bedre, sådan at færre bliver syge og færre forlader jobbet. Vi skal desuden i højere grad gøre brug af interne vikarer, som de ældre kender bedre.

Arbejdsforholdene kan gøres bedre i forbindelse med de faste selvstyrende teams, hvor SOSU-medarbejderne skal have større indflydelse på deres arbejde. Medarbejderne skal med brug af deres faglighed og sammen med borgeren mere fleksibelt kunne afgøre, hvilken hjælp borgeren har brug for på dagen.

Hvorfor skal der overhovedet spares nu? En væsentlig grund er, at SVM-regeringen helt urimeligt ikke vil forhøje kommunernes serviceramme med de reelle prisstigninger. Alene dette forhold betyder, at Fredensborg Kommune skal spare 18,6 mio. kr. ekstra for at overholde servicerammen.

På trods af den urimelige serviceramme arbejder SF for så gode forhold som muligt for børn, unge og ældre i kommunen.