Debat: Lokalplanen og tankstationen på Slotsgade 25

Af Gorm Tortzen, formand for Bevaringsforeningen

I den eksisterende lokalplan for området omkring Runddelen og Slotsgade står der udtrykkeligt, at tankstationen kun må bruges til tankstation, herunder et udsalg fra en kiosk. Hvor tankstationen ligger, lå indtil 1950’erne den smukke ejendom Store Rolighed, som sognerådet noget ubetænksomt gav tilladelse til at nedrive for i stedet at tillade en benzinstation, der i mange år skæmmede indkørslen til Slottet. Da Bevaringsforeningen i 1992 sammen med kommunen stod for fuldførelsen af Runddelen med træer og lamper, blev der under udarbejdelsen af projektet gjort store anstrengelser for at skjule den grimme tankbygning med beplantning, i øvrigt i samarbejde med de daværende ejere af tanken. Planen er faktisk lykkedes, men tanken har i mellemtiden mistet store dele af sin eksistensberettigelse og ligger nu ret øde hen. Det strider derfor mod sund fornuft at dispensere fra en fremsynet lokalplan, særligt når det er byrådets holdning, at resterne af handelslivet i Fredensborg bør koncentreres i Jernbanegade, hvor der så mange tomme lokaler. Bevaringsforeningen opfordrer derfor byrådet til at fastholde lokalplanen og dens intentioner. Både udlejerens, Q8s, jurister og ejendomsmægleren må da med deres faglige forudsætninger kende til lokalplanens bestemmelser og burde vide bedre. Byrådet bør ikke lade sig besnakke af nogle lokalplanen uvedkommende argumenter, men holde fast i, at lov er lov, og lov skal holdes.