Debat: Kultur, idræt og sundhed… på naturens bekostning

Af Tinne Borch Jacobsen (V), byrådsmedlem.

Underlig kultur – og fritidspolitik i høring med frist 17. april 2023. Uden kultur. Afgørende for begge politikområder, at fritids- og kulturaktiviteter skal udleves i naturen, der bliver endnu mindre naturlig, og mere presset og overrendt af mennesker, der skal ”bruge naturen”.

”De grønne naturområder kan benyttes af borgere, idrætsudøvere og turister – men i respekt for den uberørte natur. Derfor skal vi også indbyde til fysisk aktivitet og inspirere til nye måder at bruge natu-ren på som ramme”. Man kan ikke ”bruge” naturen uden at fortrænge den. Vi HAR ingen uberørt natur. Det burde vi have. Svigtet natur bør ikke være målet for nogetsomhelst. Politikken får forhåbentlig en kritisk modtagelse. Naturen, kultur og fritid bør have hver sin politik.

Stimulering af krop, sind og kreativitet er fint. Men politikken adresserer ikke den kreative og indsigts-fulde kultur, som binder os sammen, og gør os klogere på os selv og verden. Eller naturen som under-trykkes af menneskers selvrealisering. Politikkerne bør adskilles. Kulturen fik fritids– og idrætslivets politik dikteret. Det dur ikke. Naturen er reduceret til noget man ”bruger”. Det dur SLET ikke.

Naturforbrugerismen flugter desværre med byrådets beslutning i 2022 om at jægernes ønske om træ-ne deres blodige fritidssysler på kommunale arealer uden yderligere vurdering skulle imødekommes for 2 år. INTET jagtbehov kan påvises. Overhovedet. Byrådsflertallet tillod hobbyblodbadet for 2 år, så offentligheden ikke eksponeres for den grundlæggende usaglighed i jagt på bestande der ikke rum-mer for mange dyr.

Kulturpolitikken kan kun blive bedre efter høring. Vores naturforvaltning ikke ringere. Desværre.

PS:

Dette indlæg tegner alene min holdning. Resten af Venstres gruppe støtter jagt.