DEBAT: Kommunens »øjebæ« nummer 1

Hvad er planen med dette grimme vandhul? Måske kunne der anlægges en svømmehal, eller nogle seniorvenlige boliger, skriver Michael Huusom.
Hvad er planen med dette grimme vandhul? Måske kunne der anlægges en svømmehal, eller nogle seniorvenlige boliger, skriver Michael Huusom.

Michael Huusom, Havrevænget, Kokkedal

På den gamle »Arriva-grund« i Kokkedal hvor JYSK og STARK nu har bygget fine nye butikker, findes der et stort hul som for tiden er fyldt med vand.

Hvad er planen med dette grimme vandhul? Måske kunne der anlægges en svømmehal, eller nogle seniorvenlige boliger.

Ved gennemgang af referater fra kommunens diverse fagudvalg, er det ikke lykkedes at finde et svar.

Da denne »øjebæ« opleves af alle kunderne i de to butikker anmoder jeg hermed kommunen om at oplyse (i vores lokale medier) om hvem der ejer grunden, og hvad der pt. er planen med dette areal.

Samtidig opfordres læseren til evt. at indsende tilsvarende foto og spørgsmål til medierne, hvis de mener at have set og oplevet »øjebæ nummer 2 … 3 og 4«.