Debat: Kommerciel byudvikling må ikke afvikle naturen

Af Heidi Boss Nyby, Konservativ Byrådsmedlem

I morgen/ lørdag mødes Byrådet til en Vækstkonference, hvor vi skal debattere hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig i fremtiden. Vi skal tale om det er nødvendigt at blive ved med at bygge og bygge, til hvem og hvorfor. Vigtigst af alt bør vi have en politisk snak om hvilken Kommune vi ønsker Fredensborg skal være? Mit svar er at naturen SKAL være kendetegnet for vores Kommune.

Jeg mener, at vi skal stoppe op nu, og reelt sikre, at Fredensborg Kommune fortsat er en Kommune hvor man bor med naturen som nabo. Flere store byggeprojekter vidner om, at vi i fremtiden godt kan være meget smartere når vi planlægger udviklingen af vores byer. Planerne for vores byer skal simpelthen afspejle bedre, at vi også i fremtiden vil have naturen som kendetegn.

Vi skal i fremtiden i højere grad sikre en reel sammenhæng i kommunen, i stedet for at kigge på hvert enkelt byggeprojekt for sig. Vi skal sikre langt større sammenhængskraft og skabe sammenhængende nabolag med respekt for naturen, områdernes historie og udtryk. Det har mange nyere byggeprojekter ikke altid taget højde for, men står desværre i stedet tilbage som satellitter midt i byer de ikke hænger sammen med.

Jeg håber, at der i Byrådet er politisk enighed om at stoppe op nu, sikre naturen, og skabe sammenhængskraft – Ikke blot kigge på byggegrunde som kommercielle muligheder uden krav om sammenhæng med resten.

Vi skal i den grad udvikle Fredensborg Kommune hele tiden, og netop derfor skal vi sikre bedre sammenhæng i de mange byggeprojekter der kan være med til at udvikle vores byer på en positiv måde – Men vi skal turde at stoppe op og lave en mere langsigtet grøn plan.