Debat: Fredensborg Kommune som foregangskommune med CO2-reduktion

Af Bent Fischer-Nielsen (SF), medlem af i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget

Danmarks Klimaråds formand Peter Møllgaard siger, at alle kommuner bør gøre som Fredensborg Kommune og indregne en såkaldt skyggepris for CO2 i deres byggeprojekter (FacilityTech, 11.8.2022). På den måde medregnes CO2-besparelsen, når man skal beregne, om et byggeprojekt kan betale sig.

Fredensborg Kommune vedtog i 2022 en skyggepris på 1500 kr. pr. ton CO2, og det betyder, at en lang række energiprojekter nu kan betale sig. Et af projekterne er at udskifte naturgas på Endrup Skole med en mere klimavenlig energiform som fx en varmepumpe, der drives af el. Når man medregner CO2-besparelsen til en pris a 1500 kr. pr. ton CO2, kan projektet betale sig. Det har alle partierne i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget sagt ja til.

Det gælder også for en række andre energiprojekter i kommunale bygninger, hvor naturgas vil blive udskiftet med fjernvarme eller varmepumpe til gavn for klimaet. Sagen med energiprojekterne er på vej til byrådets næste møde.

Glædeligt at Fredensborg Kommune viser vej i Danmarks energiforsyning, så vi både kan gavne klimaet og blive uafhængig af gas fra Rusland.