Cirkelhus-center fordobler biltrafik på vejstrækning

De nye boliger påvirkes af støj fra Helsingørmotorvejen og Usserød Kongevej… Da de vejledende grænseværdier for støj er overskredet ved det eksisterende forhold, er det en forudsætning, at der etableres støjafskærmning, kan man læse i COWI?s miljøvurdering af projektet. På kortet kan man se, at store dele af projektet er stærkt præget af støjen. Den almindelige grænseværdi for opholdsarealer ved beboelse er et støjniveau lavere end Lden 58 dB. I forhold til boligerne på grunden anbefales, at soveværelserne placeres, så de ikke vender ud mod motorvejen. Illustration: COWI