Borgerne raser over bebyggelse i grønne områder

Udbygning af Humlebæk syd har en central plads i ny planstrategi, og det udløste heftig kritik fra Humlebæk-borgere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Klokken 18.13, knap en halv time inde i debatten, kom det første spørgsmål fra en mand, der havde boet i Kokkedal.

Men han var dog flyttet til Humlebæk…

For det var borgere fra Humlebæk, der tungt satte sig på den første del af borgermødet torsdag aften i rådhuskælderen. Protesterne mod udbygningen af Humlebæk Syd var markante.

– Vi har vidst siden 1970'erne.., er det 1964…, tak… Vi har vidst, at området er potentielt byudviklingsområde, men der er ingen aktuelle planer, forklarede borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), men det vakte undren, at Humlebæk Syd har så central en plads i strategien.

– Det er slående, at der på side 21 står, at med det nye boligområde i Humlebæk Syd får vi bedre adgang til rekreative naturområder, lød det fra en Humlebæk-borger, der fandt det modsigende og høstede store klapsalver.

Undervejs dristede en nytilflytter sig til at tale positivt om en udbygning, hvilket også udløste klapsalver fra salen.

– Jeg bor på Teglgårdsvej med kone og to børn, men vi synes, at det er udfordrende at finde en anden bolig. Alt koster over tre millioner kroner, så vi følger spændt med i, om der kommer noget i Humlebæk Syd. For vi vil gerne blive boende, og vi er meget engageret i lokalsamfundet, lød det fra en herre.

Læs mere om borgermødet i Frederiksborg Amts Avis fredag den 22. januar.