Børnehaven “Spiren” arbejder med autisme

Foto: Fotograf Lars Skov, Thomas Barfod

Nivå: På institutionen "Spiren" i Nivå arbejder man med børn med autisme. I arbejdet med de otte børn lægger personalet stor vægt på, at forældrene inddrages så meget som muligt. Dette gøres blandt andet ved, at personalet som noget nyt vil besøge børnenes forældre og give dem nogle helt konkrete redskaber til, hvordan de selv kan optimere deres hverdag.