Alle øjne er rettet mod stedet, hvor de vil fjerne lugt fra slam