Afskaffes: Børn og unge slipper muligvis for biblioteksbøder

Ansvarsforladelse eller fornuft? Kommunens børn og unge under 16 år, slipper muligvis for at betale biblioteksbøder i fremtiden. Det sker i forbindelse med, at driften af skolebiblioteker og folkebiblioteker lægges sammen.

Afskaffes: Børn og unge slipper muligvis for biblioteksbøder

I Kokkedal har man allerede delvist sammenlægt bibliotek med skolebiblioteket, og det er også planen i Nivå. Foto: Peter Dahlerup

Foto: PETER DAHLERUP

Der er gode nyheder til glemsomme børn, og ikke mindst deres forældre, i kommunen. For det kan meget vel blive virkelighed, at børn og unge under 16 år ikke skal betale bøder for at aflevere deres bøger for sent mere.

Forslaget om at fritage børn og unge fra biblioteksgebyrer er blevet vedtaget i Kulturudvalget og skal nu stå sin prøve på byrådsmødet den 27. marts, hvor det vil vise sig, om det bliver endeligt vedtaget.

Formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen (Fredensborg Socialkonservative) stemte imod forslaget. Hun mener, at det er en “misforstået leflen for de unge”. Foto: Fredensborg Kommune

Alle kulturudvalgsmedlemmer, på nær én, stemte for forslaget. Den ene stemme imod kom fra udvalgsformanden selv.

– Jeg synes, at det er ansvarsforflygtigelse. Ansvarsfølelsen skal indlejres så tidligt som overhovedet muligt hos børn. Det er almindelig pædagogik, at det får konsekvenser, hvis man løber fra sit ansvar, siger kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (Fredensborg Socialkonservative).

Sammenlagte biblioteker

Hovedgrunden bag forslaget er, at flere af kommunens biblioteker enten har eller skal have en sammenlagt drift mellem folkebibliotekerne og skolebibliotekerne. Skolebibliotekerne hører under Folkeskolens Pædagogiske Lærings Centre (PLC).

Min indre sure mor siger, at de skal lære at tage ansvar. Men jeg lod mig faktisk overbevise mig om, at det er rigtig svært at administrere i praksis

Medlem af Kulturudvalget Tinne Borch Jacobsen (V)

Og det kan, ifølge sagsfremstillingen, give anledning til kaos. For skolebiblioteker opkræver ikke bøder, imens folkebiblioteker gør. Derfor kan børn i praksis få en bøde for en for sent afleveret bog de har lånt i deres fritid, men slippe for en bøde, hvis de har lånt bogen i skoletiden. Det blev blandt andet grunden til, at udvalgsmedlem Tinne Borch Jacobsen (V) stemte for forslaget i kulturudvalget, forklarer hun.

– Jeg synes egentlig, at det er et forkert signal at sende, at børn bliver fritaget for bøder, hvis de afleverer for sent. Min indre sure mor siger, at de skal lære at tage ansvar. Men jeg lod mig faktisk overbevise mig om, at det er rigtig svært at administrere i praksis, siger hun.

Over 15 år gammelUnder 15 år gammel
1-7 dage for sent20 kroner10 kroner
8-14 dage for sent80 kroner20 kroner
15-31 dage for sent120 kroner55 kroner
32 dages overtid eller derover. Gebyr for udsendelse af regning + erstatning af det lånte materiale230 kroner120 kroner
Så meget koster en biblioteksbøde i dag i Fredensborg Kommune

I Kokkedal er der allerede nu fælles bibliotek og skolebibliotek (dog med forskellige bibliotekssystemer), og i arbejdet med renoveringen af Nivå Bibliotek, vil man også have en samdrift mellem bibliotek og skolebibliotek, med fælles materiale og udlånssystem. Det ændrer dog ikke på Ulla Hardy-Hansens holdning til forslaget.

– Jeg mener, at man så kan lave systemet mere enkelt. Taksterne er i forvejen blevet lavere, siger hun og peger på, at det kan koste ned til 10 og 20 kroner at aflevere for sent.

Udvalget fik præsenteret to modeller for gebyrfritagelse. Én, hvor alle børn og unge under 18 kunne fritages fra gebyrer, samt den valgte model, hvor alle børn og unge under 16 kan fritages.

Hvad koster det?

Fredensborg Kommune vil ikke være den eneste kommune, der indfører fritagelsen fra gebyrer, hvis det bliver vedtaget i Byrådet. Også i Nyborg og Gentofte har man folkebiblioteker der deler samling med skolebiblioteker, og her er der heller ikke bøder til børn og unge.

Jeg synes, at det er ansvarsforflygtigelse. Ansvarsfølelsen skal indlejres så tidligt som overhovedet muligt hos børn. Det er almindelig pædagogik, at det får konsekvenser, hvis man løber fra sit ansvar

Formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen (Fredensborg Socialkonservative)

Af sagsfremstillingen kan man læse, at bibliotekerne vil miste cirka 20.000 kroner om året, når forældre ikke skal hoste op, hver gang deres børn glemmer at aflevere.

Udvalgsmedlem Tinne Borch Jacobsen (V) stemte for forslaget. Foto: Fredensborg Kommune

Det koster i dag mellem 10 til 55 kroner for børn at aflevere for sent, og 120 kroner for at være over en måned forsinket. Forslaget beretter, at der stadig skal betales, hvis bøger er bortkomne eller beskadiget.

Byrådet mødes den 27. marts, hvor der formentligt skal tages endelig stilling til sagen.