Ældre Sagen Fredensborgs har valgt ny bestyrelse

Ældre Sagen Fredensborgs nye bestyrelse

Bagerst fra venstre ses Ove G. Kristensen, Bent Kallemose, Henrik Nielsen, Allan Frank-Nielsen, Erik Daugaard Jensen, Bjørn Sandberg, Niels Søndergaard, Niels Mehnke og Knud Birger Pedersen. Forrest fra venstre Ingrid Prehn, Agnes Wulff Castella, Marianne Winning, Flemming Thomsen og Louise Mehnke. Michael Huusom, Annie Albrecht og Leif Lau var ikke til stede ved fotograferingen. Foto: Peter Dahlerup

9. marts havde Ældre Sagens lokalafdeling i Fredensborg deres årsmøde. Traditionen tro skulle der være valg til afdelings bestyrelse, hvilket blev gennemført. Ugen efter årsmødet skulle bestyrelsen mødes i Egedal Byens Hus i Kokkedal, hvor bestyrelsen skulle konstitueres og ansvarsområderne blev fordel.

Der var genvalg til formand, Erik Daugaard Jensen, skriver Ældre Sagen Fredensborg i en pressemeddelelse, der skal lede den store bestyrelse.

Bestyrelse består af 11 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Den store bestyrelser har også mange medlemmer at holde styr på. Lokalafdelingen i Fredensborg har over 8.000 medlemmer, og de har mere end 400 frivillige kræfter i Ældre Sagens lokalafdeling i Fredensborg. Det er derfor en af landets største lokalafdelinger i Ældre Sagen.

Udover de 11 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter har Ældre Sagen Fredensborg fire faste medlemmer ansat i stabsfunktion.

Der er masser af arbejdsopgaver i så stor en forening, men vi er så heldige, at vi har gode frivillige på alle vigtige poster, så vi ser fortrøstningsfuldt på det nye arbejdsår, siger Erik Daugaard Jensen i en pressemeddelelse.

Fordelingen af arbejdsopgaverne vil fremgå af Ældre Sagens hjemmeside, www. aeldresagen.dk/fredensborg.

Bagerst fra venstre ses Ove G. Kristensen, Bent Kallemose, Henrik Nielsen, Allan Frank-Nielsen, Erik Daugaard Jensen, Bjørn Sandberg, Niels Søndergaard, Niels Mehnke og Knud Birger Pedersen. Forrest fra venstre Ingrid Prehn, Agnes Wulff Castella, Marianne Winning, Flemming Thomsen og Louise Mehnke. Michael Huusom, Annie Albrecht og Leif Lau var ikke til stede ved fotograferingen. Foto: Peter Dahlerup