Udbyg infrastrukturen i Østsjælland

Svend Aage Hansen <newline/>Drosselvej 3, Karise

Når borgmester Knud Erik Hansen på byrådets vegne debaterer kommunens indsendte høringssvar med enkelt personer ( Svend Aage Kromann i Dagbladet 25. juni 2017 ) vil jeg herved fremlægge uddrag af et af mine :"Høringssvar til rute 54".

Høringssvaret indeholder alle de fordele, som vil give den bedste infrastruktur for Faxe, Stevns og Næstved kommuner. I Faxe kommune vil det bortiluminere de fejl og ulemper der vil blive begået, ved Vester Egede, Eco Valley, Rønnede by og adgangen til Camp Adventure m.v., hvis man benytter forslag A, idet jeg foreslår, at man bevarer rute 54, som den er.

Da udviklingen i samfundet er afhængig af en god infrastruktur for at få det optimale ud af samhandel, transport m.v., skal jeg herved genfremsende forslag til forbedring af infrastrukturen i Østsjælland i forbindelse med udbygning af forbindelsen Næstved – Sydmotorvejen.

I rapport 556 – 2016 nævner Vejdirektoratet den manglen forbindelse fra Faxe til Sydmotorvejen ved stop 36 Ulse, for at det fremsendte Alternative forslag Næstved – Ulse, kan få den rette betydning. Jeg skal derfor, som tidligere foreslå en direkte vejforbindelse fra Omfartsvejen ved Faxe (Faxe alle') over Landvej 151 ved Ny Ulsevej med forbindelse til Sydmotorvejen stop 36. Faxe kommune har fremsat ønske om etablering af nordvendte ramter ved stop 35. Disse ramter er kun berettiget, såfremt mine forslag bliver udført, da det ligeledes vil give en særdeles god forbindelse mellem Faxe – Haslev og Faxe – Næstved.

Stevns kommune har p.t. et vejprojekt til behandling i Transportministeriet om en direkte vejforbindelse fra Klippinge via Haarlev til Sydmotorvejen ved Slimmingevej kaldet Ny Stevnsvej nord eller "Vognmandsruten".

Da det p.t. er meget aktuelt med vejforbindelser, som kan anvendes til "Modulvogntog" bør vedlagte skitseforslag til facadeløse landevej direkte til Sydmotorvejen indgå i samlede planlægning af infrastrukturen i hele Østsjælland.

Dette vejprojekter vil måske kunne gennemføres som Statsvej projekt, hvis det indgår som et samlet forslag for udbygning af infrastrukturen, herunder Altenativ forslag til motorvej eller 2 + 1 motortrafikvej Næstved – Sydmotorvejen stop 36.