Sommersang på Møllegården vender tilbage

Sommersang på Møllegården vender tilbage

Thomas Kjellerup, og andre gode sangere, kommer til Sommersang på Møllegården den 30. juni. Foto: Frants Kjellerup.

Foto: Frants Kjellerup