Retten afviser at afgøre familiestrid om Gisselfeld Kloster

Landsretten afviser at tage stilling til, hvem der skal være overdirektør for et af landets største godser.