Renere brændstof på Strandegård

Strandegård Gods og Feddet Strand Resort, skifter fra diesel til flydende naturgas kaldet GTL-brændstof. Skiftet af brændstof gør, at virksomhedens traktorer, græsslåmaskiner og pickup’er fremover vil kunne reducere partikeludledningen betydeligt.

Landmand og godsejer på Strandegård Gods, Ivan Reedtz-Thott, tager nu endnu et skridt i bestræbelserne på at gøre driften af hans ejendom mere miljøvenlig. I samarbejde med energiselskabet DCC Energi går han nu over til det naturgasbaserede dieselalternativ, GTL i stedet for traditionel diesel. Et skifte, der afhængig af motortype, skærer helt op til 38% af partikeludledningen for de mange køretøjer, der udgør maskinparken på ejendommen.

– Det er velkendt, at økologisk landbrug kræver en stor del kørsel i marken for mekanisk at bekæmpe ukrudt. Så da jeg hørte om muligheden for at erstatte diesel med et brændstof med renere forbrænding, var det en oplagt vej at gå for os, fortæller Ivan Reedtz-Thott og tilføjer:

– Det reducerer naturligvis ikke vores udledning af CO2, men det mindsker den lokale partikelforurening betydeligt. Derfor er GTL en oplagt mulighed for at begrænse udledningen af partikler i vores bestræbelser på at minimere de negative påvirkninger som intensivt dyrket landbrug har på nærmiljøet – og til en beskeden merudgift.

Landbruget på Strandegård har været økologisk drevet i 21 år. Udover landbrug består ejendommen af skov samt store naturarealer, hvoraf flere er fredede. Skoven er PEFC certificeret og dyrkes delvist økologisk. Landbruget dyrkes med korn, ærter, frø, raps og store arealer udlagt til plejegræs. Hertil kommer økologiske blåbær- og frugtplantager til selvpluk.

Det største forbrug af diesel i virksomheden sker i landbruget, hvor det årlige forbrug til pasning af ejendommens 300 ha økologisk landbrug og 400 ha græsningsarealer er ca. 40.000 liter.

Til ejendommen hører også driften af Feddet Strand Resort, som regnes blandt Europas bedste campingpladser. Feddet Strand Resort har de seneste 10 år har fået udmærkelsen SuperPlatz af Tyske ADAC. Et kvalitetsstempel som kun tildeles omkring 120 af Europas i alt 15.000 campingpladser. For at holde pladsens mange grønne arealer veltrimmede, kører ejendommens to dieseldrevne græsslåmaskiner omkring 600 timer årligt.

– Med GTL reducerer vi partikeludledningen i nærområdet uden de store omkostninger. Men vi stopper naturligvis ikke her. Eksempelvis har vi netop i år investeret i tre elektriske varebiler til campingpladsen, ligesom vi har to elektriske Polaris Ranger og tre elektriske golfbiler til vores rengørings – og pladsmedarbejdere. Måske allerede næste år vil også græsslåmaskinerne blive elektriske, da støj også er en faktor som vi ønsker at reducere mest muligt til glæde for gæster og medarbejdere på campingpladsen, siger Ivan Reedtz-Thott.

Det er energiselskabet DCC Energi, der også står bag Shell tankstationerne herhjemme, som leverer det nye brændstof til Strandegård.

Ivan Reedtz-Thott og traktorfører Magnus Birch Berensen