Rådgivningschef tror ikke på unge-anbringelser

Foto: Kasper Nørgaard Hansen
Flemming Bøchmann Andersen afviser ikke, at der er nogle unge, der kan have stort udbytte af en anbrigelse. Men det er ikke det generelle billede, påpeger han.
Flemming Bøchmann Andersen afviser ikke, at der er nogle unge, der kan have stort udbytte af en anbrigelse. Men det er ikke det generelle billede, påpeger han.

FAXE KOMMUNE: For nylig kom det frem i en undersøgelse foretaget af Ankestyrelsen, at de fleste kommuner i landet de senere år er begyndt at skære i antallet af anbragte børn.

I Faxe Kommune er man således gået fra 26 anbringelser i 2007 til 15 anbringelser i 2009. Altså et fald på cirka 43 procent.

Efterfølgende var fagforeningen Socialpædagogerne ude med en række kritiske udtalelser, som kort fortalt går på, at man mener, at kommunernes spareiver går ud over de unges udvikling og generelle velfærd.

At kommunerne udelukkende trænker i kroner og ører frem for på de unges tarv.

Flemming Bøchmann Andersen er rådgivningschef i visitationsudvalget i Faxe Kommune. Han kan godt se, at reduceringen i antallet af anbragte hér i kommunen kan virke voldsom, men groft og firkantet sagt, så er den faglige begrundelse, at anbrigelserne har meget ringe effekt på de unge:

– Flere forskningsresultater viser, at de unge slet ikke får det optimale ud af et anbrigelsesophold. Blandt viser en ny undersøgelse, at blandt de 13-18-årige bliver 20 procent genanbragt på et nyt opholdssted, mens 50 procent vælger at stikke af og tage hjem til forældrene.

– Det vil med andre ord sige, at 70 procent af de unge ikke fuldfører deres ophold på det givne anbringelsessted.

Og det taler vel for sig selv, siger Flemming Bøchmann Andersen til DAGBLADET/Sjællandske.

Til gengæld vil rådgivningschefen gerne påpege en vigtig pointe: Anbringelser kan have ret stor effekt for nyfødte og småbørn:

– For disse er der en endog meget god effekt af langvarige stabile forløb i netværksplejefamilier, plejefamilier eller på velegnede institutioner, konkluderer han.