Overløb fjerner livet i åen

Debat

Jeg har med interesse læst artiklen i avisen 24. marts: Urenset spildevand i Faxe Å kan stort set ikke undgås.

Jeg har boet i Suså Kommune/Næstved Kommune siden 1986, har haft 1700 meter af Susåen løbende gennem vores marker og langs haven.

Da vi kom i 1986, fiskede børnene i Susåen, der blev fanget skaller, aborre, gedde, ørred og enkelte gange laksefisken helt.

Gillesbækken løber ud i Susåen i hjørnet af vores mark; mod Teestrup-siden er der liv i åen, men fra udløbet af Gillesbækken i Susåen og østpå er der ikke meget liv.

Den store forandring i Susåen kom da Haslev rensningsanlæg blev udvidet i Førslev, i starten kom næsten alt flydende forbi, flamingo, plastic, kondomer m.m.

Jeg har mange gange kontaktet Haslev Kommune. Det hjalp lidt, da der er sat en bedre rist i, men alt det, der ikke kan ses med det blotte øje løber stadig ud i Susåen.

Jeg har de seneste mange år med jævne mellemrum skrevet til den siddende miljøminister og spurgt ind til problemerne med vore rensningsanlæg i Danmark. Mange har ikke svaret, enkelte er kommet positivt tilbage med et svar, men vi må konstatere, at der de seneste 37 år ikke er sket forbedringer i vores vandmiljø i åer og mindre vandløb.

Jeg har gennem landboforeningen Gefion udtaget drænvandsprøver og prøver fra Susåen. Der er ingen eller meget små mængder kvælstof fra drænene, men kvælstof og fosfor i å vandet er altid til stede.

Disse hundredvis af analyser der blev gennemført af landboforeningerne, analyseret på autoriserede laboratorier, er aldrig blevet anerkendt i Miljøministeriet ej heller af nogen Miljøminister, hvorfor?

EU's vandrammedirektiv siger at der skal analyseres for kemiske og miljøskadelige stoffer i vandløbene, men Danmark er et af de eneste lande der ikke lever op til denne forpligtigelse, hvorfor?

I 2022 blev der i Næstved Kommune brugt 9,3 millioner EU-kroner på at forbedre vandløbene p.g.a. fund af tykskallet malermusling.

Men pengene er spildt, for der lever ikke fisk i beskidt og urent vand. Fisk lever i rent vand og gerne med en sand/grusbund i åen og ikke i en å, der er slimet og mudret p.g.a. udledning af store mængder urenset spildevand.

Tænk hvis det var en landmand der havde et overløb til et offentlig vandløb! Alle landets aviser ville rydde forsiden, men fordi Kommunerne udleder urenset spildevand i stadig større mængder, og er selvkontrollerende, ja så sker der intet.

Hvordan får vi samme epolitisk opmærksomhed på overløb, som der er på fund af PFAS?