Om høns: Udvalget har taget debatten

Christina Birkemose <newline/>Socialdemokratiet <newline/>P.C. Davidsensvej 12, Haslev <newline/>Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Vi har belyst sagen (om revidering af hønse-regulativet, red.) grundigt i Teknik- og Miljøudvalget og gennemgået justeringerne i det opdaterede hønseregulativ. At vi vedtog det og at nogle er uenige med os, betyder ikke at det ikke er grundigt diskuteret og belyst med spørgsmål. Som udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen også påpeger;«… reglerne er ikke strammet ift til udgaven fra 2009, og gælder alene i: "byzone, bymæssig bebyggelse, sommerhusområder og andre områder, der via lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv." ». Regulativet udspringer af (og dets indhold er hjemlet i) lovgivning.

Det er glædeligt at vores medmennesker i kommunens byzoner sagtens kan finde ud af det og ikke skaber problemer for hinanden unødigt. Hvilket jeg har tillid til vil fortsætte. Hvis man ikke bryder et regulativ er det vel sådan set heller ikke til gene for nogen, at det er der.

Den private ejendomsret er ikke retten til at lade eventuelle dyr gå frit ind til naboen. For mig at se er regulativet ikke i strid med dyrevelfærd, da det netop vejleder om veldrevet hønsehold med gode forhold og sikring mod skadedyr.

Debatten om regulativet, der er vedtaget af et enigt udvalg, har givet mere opmærksomhed om regulativet nu, end der har været i alle årene siden 2009 tilsammen. Den store debat, der er om regulativet, kan give udenforstående dét indtryk, at ændringerne er markante, hvilket ikke er tilfældet. Til gengæld er sproget i regulativet blevet gjort mere tilgængeligt.

Til slut: Jeg respekterer synspunkterne i debatten, også dem, jeg ikke er enig i og som ikke er enig med mig eller de øvrige udvalgsmedlemmer, og jeg opfordrer til at vi holder tonen sober og høflig, selvom vi har engagement i debattens videre liv, både her på Facebook og i andre medier, herunder avisernes læserbrevsspalter.