Nu skal der ske noget på Grøndalsgrunden

Det skal der ske på Grøndalsgrunden: Der skal planlægges midlertidige aktiviteter i Delområde 1 - den nordlige del, hvor skolens bygninger tidligere lå - mens kommunen vil reservere Delområde 2 til rekreative formål, udvidelse af Grøndalshusene, hvis det bliver nødvendigt, eller på sigt - efter en 10-årig periode, overveje at sælge arealet fra. Illustration: Faxe Kommune
Det skal der ske på Grøndalsgrunden: Der skal planlægges midlertidige aktiviteter i Delområde 1 – den nordlige del, hvor skolens bygninger tidligere lå – mens kommunen vil reservere Delområde 2 til rekreative formål, udvidelse af Grøndalshusene, hvis det bliver nødvendigt, eller på sigt – efter en 10-årig periode, overveje at sælge arealet fra. Illustration: Faxe Kommune

Grøndalsskolen i Haslev blev revet ned i 2015, og siden da har grunden ligget uberørt hen. Nu er der lavet forslag til en helhedsplan for området, som erhvervs- og kulturudvalget skal tage stilling til mandag.

I oplægget til helhedsplanen deles grunden ind i to delområder. I Delområde 1, den nordlige del, hvor skolens bygninger tidligere lå, skal der løbende foregå midlertidige aktiviteter som for eksempel kunst- og bevægelsesprojekter, historisk formidling af området og street art – og gerne aktiviteter, der samler og giver fællesskab.

Målet er at skabe et byrum, hvor borgerne tager aktiv del i udviklingen af det og er med til at sætte deres præg på stedet.

Der er i den kommende proces lagt op til, at byens borgere, ildsjæle og foreninger inviteres til at deltage i udviklingen af en række midlertidige aktiviteter og til at komme med input til helhedsplanen. Kommunen inviterer til kick-off møde for alle, der kunne være interesseret i at sætte deres præg på projektet, til marts.

Delområde 2 omfatter den sydlige del bestående af det, der var skolens boldbaner. Mens Delområde 1 kan byudvikles så hurtigt som muligt, reserveres Delområde 2 foreløbig til offentlige formål i minimum 10 år.

– Vi har hentet inspiration fra Københavns Kommune, hvor man er supergod til at bruge de få pladser, man har inde i byen, hvor man enten venter på investorer eller en langsigtet plan for udvikling, til noget midlertidigt. Her i kommunen har vi Grøndalsgrunden, der ligger centralt i en af kommunens byer. Der kan godt være mange følelser i spil i forbindelse med udviklingen af området, og derfor er det vigtigt, at borgerne inddrages i planlægningen af midlertidige aktiviteter på grunden, indtil vi har fundet ud af, hvad grunden skal bruges til på den lange bane, siger Dorte Nybjerg (V), formand for erhvervs- og kulturudvalget.

Hun glæder sig over i den forbindelse over, at der var bred politisk enighed ved budgetforliget om at afsætte 250.000 kroner til udvikling af midlertidige aktiviteter på netop Grøndalsgrunden.