Skovlunde bymidte og trafik

Som debatten viser, er der flere der interesserer sig for udviklingen af Skovlunde Bymidte, det er positivt. Meningerne, om hvordan udviklingen skal være, er forskellige, og der har været fokuseret meget på de trafikale forhold.

Ole Pedersen, Ringtoften 12, Skovlunde

Ulla Sommer har i sit indlæg den 2. marts taget stilling til, hvordan hun kunne tænke sig denne udvikling. For god orden skyld vil jeg lige nævne, at Ulla Sommer bor på Ellekildevej, en lille lukket villavej et godt stykke fra bymidten og uden gennemkørende trafik.

Ulla Sommer skriver om Bybuen, at den har ”en forholdsvis begrænset trafik”. Det viser, at hun slet ikke kender forholdene i bymidten. Ballerup Kommune har i august/september 2013 gennemført en trafiktælling i Bybuen, der viser, at der i gennemsnit pr. hverdagsdøgn kørte 2.244 biler.

Bybuen er cirka 349 meter lang og burde kun være en tilkørselsvej til Skovlunde Center, Ringtoften og Lilletoften, men mange andre biler ”smutter” igennem Bybuen for at spare lyskrydset Torvevej/ Ballerup Boulevard. De kommer hovedsagelig fra Frederikssundsvej og Lundebjerggårdsvej, og derfor er der flere interessegrupper i Skovlunde, der har arbejdet på at forbedre forholdene, og det sker først når udkørslen til Ballerup Boulevard bliver lukket!

Forlydende siger, at der arbejdes på højtryk for at finde en løsning på Skovlunde Center og bymidten, og at der er flere forskellige ”spillere” på banen. Vi må håbe, at der hurtigt sker noget, så det igen bliver muligt at finde et fornuftigt antal forretninger, og at de kommende boliger bliver tilpasset, det Skovlunde vi kender med lys og luft.