Nordeuropas største solcellepark går ind i planlægningsfasen

Danmarks pt. største solcellepark på Asnæs ved kalundborg set i drone-perspektiv. Til sammenligning bliver solcelle-parkerne ved Bregentved på over 200 hektar. Dronefoto: Christian Lerche-Lerchenborg
Danmarks pt. største solcellepark på Asnæs ved kalundborg set i drone-perspektiv. Til sammenligning bliver solcelle-parkerne ved Bregentved på over 200 hektar. Dronefoto: Christian Lerche-Lerchenborg

Faxe Kommunes plan & kulturudvalg har netop sagt ja til at arbejdet med planlægning for et i alt 210 hektar stort solcelleanlæg nordøst for Haslev kan sættes i gang. Bregentved betegner projektet som et af Europas største af sin art.

Anlægget forventes at kunne producere knap 170.000 Mwh om året svarende til godt 100.000 personers årlige elforbrug.

Danmarks pt. største solcelle-park ligger ved Lerchenborg Gods ved Kalundborg med 55 MW – den næst-største ved Vandel Flyveplads, og er også ejet af Bregentved – med 50,5 MW; og en tilladelse fra Vejle Kommune til udvidelse.

Den kommende solcellepark ved Bregentved forventes at være op til 157 MW.

– Ved udgangen af 2016 indviede Bregentved de fem store vindmøller i Turebylille Vindmøllepark, og Bregentved fortsætter nu med den grønne omstilling. Omfanget er bemærkelsesværdigt, og som kommune er det både spændende og opløftende, når en virksomhed som Bregentved er med til at løfte så vigtig en samfundsmæssigopgave som det er at mindske CO2-udslippet, siger formanden for Faxe Kommunes plan- og kulturudvalg, René Tuekær (Borgerlisten).

– Vi ser frem til i Plan og Kulturudvalget at følge planarbejdet. De valgte arealer kommer til at blive brugt til økologisk lammeproduktion, hvilket tilføjer endnu en interessant detalje ved projeket, tilføjer René Tuekær.

Solcelleanlæggene skal ligge nord for Freerslev (cirka 83 hektar), øst for Høsten Torp og Sydmotorvejen (cirka 32 hektar) og syd for Langesnave (cirka 69,5 hektar).

Arealerne vil blive omkrandset af levende hegn. Dog under forudsætning af at anlægget nord for Freerslev ikke kolliderer med andre planer i regionen.

Du kan læse mere om planerne for den enorme solcellepark i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 24. januar