Morsom kegledyst hos jubilar

Foto: Allan Grasberger