Hønsedebat: Replik til Nelle Søndermand

Eli Jacobi Nielsen, DF <newline/>Formand for Teknik- og Miljøudvalget <newline/>Prins Buris Vej 19, Karise

Det er utvivlsomt en glæde for mange at holde høns, også i byområder. Denne glæde skal være dem vel undt, så længe man overholder de relativt simple regler herfor, der sikrer klarhed på området, og forebygger nabostridigheder. Såfremt man ønsker fjerkræhold i større skala eller under andre former, må man bosætte sig i de områder i landzone hvor der er mulighed for det.

Politikerne behandler naturligvis en sag som denne seriøst, og overvejer de muligheder der er, herunder også ændringer eller afskaffelse af regulativet. Det er også sket i dette tilfælde, hvor udvalget efter grundig debat har truffet den offentliggjorte beslutning.

Som politiker forholder jeg mig til de temaer og dagsordener der bliver forelagt, og forsøger samtidigt at få behandlet emner der har min særlige interesse. Jeg kan ganske rigtigt ikke garantere at jeg i løbet af min byrådsperiode får behandlet alle emner jeg er uenig i, men jeg kan garantere at jeg ikke vil gå i medierne og anvende et udtryk som "dybt håbløst" om opretholdelse af reglerne på et givent område, hvis jeg ikke i min tid som medlem havde påtalt dem.