Golfvognsræs to nætter i træk – store ødelæggelser på greenen